Langues et travail

Internationaal gastcollege: grenzeloos leren over meertaligheid


Mis à jour : 22 Nov 2019

woensdag 13 november 2019

Click here for the English version

Meertaligheid is een wereldwijd gegeven. Maar terwijl landen in het zogenaamde ‘Globale Zuiden’ in oorsprong en etnisch meertalig zijn, is de meertaligheid in het ‘Globale Noorden’ vooral door migratie ontstaan. Door de grote taaldiversiteit in de klassen, is het in het laatste geval onmogelijk onderwijs aan te bieden in alle thuistalen die de scholen rijk zijn. Toch hebben studies aangetoond dat het mogelijk is om de moedertalen van alle leerlingen op een positieve manier een plaats te geven op school. Meer lezen... >>>>