Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Acquisition des langues - Bibliographie

Meertaligheid: talen leren, je hele leven lang (Webinar)


Last Updated: 19 Jun 2016

Dit webinar geeft een korte introductie van taalontwikkeling bij kinderen en gaat daarna in op meertalige taalontwikkeling bij zowel kinderen als volwassenen. Is het voor volwassenen écht moeilijker om een tweede taal te leren? Is een derde (of vierde) taal te veel? Wat zijn de succesfactoren voor een meertalige ontwikkeling? En wat gebeurt er in het hoofd van iemand die meerdere talen kent?

Een introductie van meertalige taalontwikkeling bij kinderen en volwassenen.

De volgende onderdelen zullen besproken worden

  • Hoe verloopt de taalontwikkeling bij jonge kinderen?
  • Wat is normaal? Welke fases kun je onderscheiden en wat als het niet gaat zoals je zou verwachten?
  • Hoe verloopt een meertalige ontwikkeling?
  • De verschillen en overeenkomsten met een eentalige ontwikkeling, verschillende soorten meertaligheid.
  • Voor- en nadelen van meertaligheid (mythes en misverstanden).
  • Tweede taalontwikkeling bij volwassenen: waarom is dit moeilijker dan voor kinderen? Is dat echt zo?

 

Werkvormen:
Bij de bovenstaande onderwerpen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van casussen en voorbeelden uit de praktijk.


Leerdoelen:
Deelnemers hebben aan het eind van het webinar kennis van:

  • de taalontwikkeling bij kinderen;
  • de ontwikkeling van een tweede (en/of derde) taal bij kinderen;
  • het leren van een tweede/ andere taal door volwassenen;
  • problemen bij het leren van een tweede/ derde taal.

Relevantie:
Tolken en vertalers hebben dagelijks (zo niet voortdurend) te maken met taal (leren) en meertalige situaties. Zowel in hun professionele praktijk alsook in hun privéleven.