5 manieren om meer te doen met meertaligheid

Última actualización: 10 Jun 2019

Nuffic.nl, 4 juni 2019

De samenleving is meertalig, de klas ook. Doe er je voordeel mee in de les, bijvoorbeeld op 5 manieren uit de masterclass van Mirjam Günther.

Vreemde talen, buurtalen, streektalen of migrantentalen: meertaligheid is in elke klas. Reden voor Nuffic om een masterclass over dit onderwerp te organiseren door Mirjam Günther, docent-onderzoeker Meertaligheid bij NHL Stenden hogeschool.

De PO-raad adviseert om de moedertaal van leerlingen te benutten, vertelde zij. Onderzoek wijst niet alleen uit dat meertalige kinderen beter presteren als hun thuistaal wordt gebruikt en erkend in de les. Maar ook dat de resultaten van andere leerlingen verbeteren door meer taalbewustzijn en een positievere houding tegenover andere talen. Meer lezen... >>>>