Logo de l'OEP

Langue et traduction

European School of Literary Translation gelanceerd

Mis à jour : 6 Aoû 2017

De Taalsector, 26 juni 2017

Begin juni is de European School of Literary Translation gelanceerd. De school is niet voor literair vertalers, maar voor literair vertaaldocenten.

De nieuwe school wil de professionalisering van literair vertalers ondersteunen 'door een pan-Europese infrastructuur voor het opleiden van literair vertaaldocenten in het leven te roepen'.

Van 12 tot 15 september 2017 wordt in Rome de eerste Summer School gehouden: Training the Teacher of Literary Translation. Wie zijn de initiatiefnemers, hoe ziet een opleiding van literair vertaaldocenten eruit en waarom kan de European School of Literary Translation een veelbelovend initiatief worden genoemd?

Lees meer...

Google Analytics Alternative