Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Alle talen in de klas: omgaan met meertaligheid/ meertalige taalronde


Ultima modifica: 14 Feb 2020

26 maart 2020

Veel kinderen in Nederland groeien op met meer dan één taal; kinderen van migranten, van internationale werknemers, uit meertalige gezinnen of kinderen waar thuis een dialect of minderheidstaal wordt gesproken. Maar ook kinderen met Standaardnederlands als voertaal groeien op met steeds meer talen in hun omgeving en kunnen zich steeds vaker en beter uitdrukken in andere talen. 

  • Hoe ga je om met al die talen in een groep?
  • Hoe kan de hele klas profiteren van die veeltaligheid?
  • Hoe kunnen anderstalige kinderen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? Hoe verandert taalachterstand in verrijkende talenkennis?

Wij gaan ervan uit dat kinderen het beste leren als ze betrokken zijn. Kinderen raken betrokken als ze gebruik mogen maken van hun deskundigheid. Daarom zetten we alle talen van kinderen actief in en gebruiken we hun eigen dagelijkse ervaringen als bron voor taalonderwijs. In een meertalige taalronde komt het werken aan socialisatie, subjectivering en kwalificatie (Biesta) samen. Dat is voor elke groep verrijkend.

Meer... >>>>>