antiga versió de Portalingua

Observatori

Observatoris

Observatoris de les llengües

Llengües romàniques

Català
Gallec
Castellà
Francès
PortuguèsLlengües del món

Informes i estudis

La rúbrica “Observatori” proposa estar atent i analitzar el lloc i la presència de les llengües llatines comparant-les, si és possible, a altres grans llengües de comunicació en diferents àmbits del coneixement. Pretén ser un espai completament transparent, en la mesura en que la informació procedeix de diferents estudis, observatoris i altres recopilacions de dades estadístiques. A més, contindrà algunes dades demolingüístiques. La natura d’aquesta rúbrica és d'evolucionar constantment, en funció de la informació disponible. Així mateix, convidem els nostres lectors a donar la seva opinió sobre la qüestió o proposar noves fonts i noves estadístiques mitjançant la rúbrica “Contacti’ns”.

Unió Llatina

Fundada l’any 1954, la Unió Llatina és una organització internacional que agrupa 37 Estats membres que treballa per a la diversitat cultural i el multilingüisme.

DTIL

Direcció Terminologia i Indústries de la Llengua

Tél. (33 1) 45 49 60 62

portalingua@unilat.org

Mencions legals

Carta d'informació

Inscriguis per a estar informat de les nostres activitats:

avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF).