Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Taalontwikkeling en meertaligheid


Zuletzt aktualisiert: 19 Apr 2020

Hoe ondersteun je als leerkracht de taalontwikkeling van kinderen met een internationale achtergrond in je klas?

De Nederlandse samenleving is meertalig: naast het Nederlands worden er veel andere talen gesproken, door inwoners met een migratieachtergrond, door sprekers van het Fries of de Nederlandse dialecten, en door iedereen die op school bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits heeft geleerd. Ook kinderen met een internationale achtergrond komen op school met hun eigen taalachtergrond: één of meerdere thuistalen, misschien kennis van het Engels. En hun Nederlands is nog in ontwikkeling.

Meer lezen...>>>>