Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Erasmusbeurzen werpen hun fruchten af


Mis à jour : 11 Avr 2018

Bron: De Taalsector, 25 maart 2018

Erasmusbeurzen werpen hun vruchten afErasmusbeurzen werpen hun vruchten af. Tot die conclusie komt Joni Reygaerts (Universiteit Gent) in haar masterproef, waarvoor ze onderzocht welk effect een verplichte Erasmuservaring heeft op de persoonlijkheid van studenten.

Een Erasmuservaring verhoogt de culturele competentie, zo blijkt. Dat betekent concreet dat studenten met een Erasmuservaring zich in de toekomst beter zullen kunnen aanpassen aan nieuwe culturele omgevingen en dat ze beter zullen kunnen omgaan met mensen van verschillende culturen.

Joni Reygaerts, 24 maart 2018, Gent - De geglobaliseerde maatschappij wordt steeds cultuurdiverser. Het is vandaag essentieel om met andere culturen te kunnen omgaan. Niet alleen op het persoonlijke vlak, maar zeker ook professioneel. Meer lezen... >>>>