Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Contra hegemoniilor lingvistice (Ovidiu Pecican)


Mis à jour : 20 Aoû 2013

30 Iulie 2013, Romania Libera.ro

Nu au trecut mai mult de câteva luni de când scriam, chiar în România liberă, despre pericolul în care, s-ar zice, a ajuns limba română la ea acasă.

Nu datorită scăderii numărului populaţiei care o vorbeşte – din pricina deceselor necompensate de noi naşteri, ori a migrării masive a românilor în cele patru orizonturi geografice –, ci datorită politicilor curente din educaţie. Solicitarea depunerilor de proiecte post-doctorale numai şi numai în engleză, ca şi valorizarea ştiinţifică doar a contribuţiilor publicate în reviste străine, în limbi de circulaţie internaţională, calificate ISI (în principal tot engleza), asigurau – şi, parţial, încă mai asigură – dezinteresul constant şi tot mai apăsat pentru publicistica ştiinţifică românească, în limba română, ca şi deprecierea limbii române, pe termen mediu şi lung, acasă la noi, în mediile elitelor intelectuale. >>>>>>>>>>>>>>>