Logo de l'OEP

Les langues à l'école

A Second Soul, Meertaligheid in 3 mavo

Mis à jour : 16 Jan 2020

In de literatuur over meertaligheid en tweedetaalverwerving is steeds meer aandacht voor het inzetten van de moedertaal in het onderwijs. Hoe zit dat met de haalbaarheid in de praktijk? Welke leerlingen uit 3-mavo van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) die het vak aardrijkskunde volgen zijn meertalig en wat betekent die meertaligheid voor hen?
De SSgN is een school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 20% meertalige leerlingen. In de bovenbouw is het leesbegrip van veel van deze leerlingen een punt van zorg. Kan meertaligheid juist niet een pre zijn?

Meer lezen... >>>>