Logo de l'OEP
Logo de l'OEP

Meertaligheid kan bijdragen aan ontwikkeling van Afrikaanse landen


Mis à jour : 7 Oct 2015

www.uu.nl, 19 november 2015

In haar proefschrift bestudeert Katalin Buzási de relatie tussen talen en ontwikkeling in Sub-Saharisch Afrika op een vernieuwende manier. Bestaand onderzoek op dit gebied is voornamelijk gericht op de negatieve effecten van taaldiversiteit - oftewel het bestaan van verschillende talen naast elkaar - op economische groei, democratische instituties en sociale cohesie. Buzási laat zien dat de mogelijke negatieve effecten van taaldiversiteit gecompenseerd kunnen worden door het spreken van tweede talen. Meer weten...